HJEM

Jeg afholder konsultationer både i Rønne, Bornholm og i Laven

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultationer i Laven 2022: 2 til 6 januar 2023, 19 - 24 februar 2023

Konsultationer i Rønne 2022: kontakt mig på mail: bodilegeberg@hotmail.com eller på 26 17 91 01 

Jeg afholder også telefon konsultationer  -  Telefontid: mandag - torsdag 9 - 9.30

DET SKER I 2023

MEDITATIV PILGRIMSTUR

på Nordbornholm


3.-8. juni 2023  - året for Transformation


se programmet herunder:

”MIT LIV MED MIN AFDØDE BROR”

-------------------------------------------------------------------------------------------

foredrag med Bodil Egeberg

Min bror døde, da jeg var 18 år. En del år senere fik jeg en stærk åndelig kontakt med ham. Den sidste gang var i 2003, hvor han kom for at fortælle, at han skulle fødes igen.
FREDSMEDITATION


HVER TORSDAG KL 20.00


Kære alle


Meld dig gerne til, så vi ved hvor mange der sidder med.

Eller spring bare spontant på. Vi sidder 30 min, men 10 min

er også godt.


Du kan sidde i dit lysende centrum der hvor du er, og lade lyset bevæge sig ud i spiraler. Det kan gøres konkret ved at begynde med dit eget sted til venner til naboer videre til dit land til ——— videre ud i verden. Der er ingen adskillelse vi har alle brug for lyset og fred i hjertet.


Tak fordi du er med — også på andre tidspunkter.


Hjertelig hilsen Bodil Egeberg

MEDITATIVE PILGRIMSDAGE PÅ

BORNHOLM - i februar og marts.


se programmet herunder:

CENTER FOR PEACE AND TRANQUILITY – CENTER FOR FRED OG INDRE VÆREN


Centret startede i 1992 og drives af Bodil Egeberg.

Grundholdningen i Bodils arbejde er at alle har unikke kvaliteter, men forskellige forhold i livet kan gøre det svært at mærke og udtrykke dem. Det er derfor vigtigt at afdække kvaliteterne og forholde sig til det, der hindrer et menneske i at udfolde dem.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------