KURSER

MEDITATIONSKURSER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det er mit overordnede mål med alle kurserne at give mulighed for:

at få øje for egne kvaliteter og lære at følge de veje, der giver næring til livet

at blive opmærksom på det som begrænser ens udfoldelse og vende forhindringer til udvikling

at finde ind til en fredfyldt indre væren gennem meditation og afspænding

 

Meditationskurserne tager primært udgangspunkt i Bob Moores lære, som det er mig en stor glæde på denne måde at kunne give videre.       


Kurserne med mindre grupper afholdes på centret mens større grupper foregår på nærliggende større kursussteder. Grupperne er på mellem 6 og 12 personer så der bliver tid til at arbejde i dybden med øvelser og  meditationer for hver enkelt deltager.


Kurser I kraniosakral terapi

Jeg holder primært kurser i Følelsesforløsende terapi (SomatoEmotionelRelease: SER) Denne måde at  arbejde med kroppen på kan opløse fysiske og psykiske traumer og dermed være en stor hjælp i en psykosomatisk helingsproces.


Andre kurser er:

kurser i at styrke immunforsvaret

kurser forløsning af dybereliggende kropstraumer / fødselstraumer

kurser i kraniosakral terapi og børn.


Pilgrimskurser

Kurserne er en forberedelse til kortere pilgrimsvandringer fortrinsvis i Danmark og til egentlige pilgrimsrejser i Danmark, Malta, England, Irland, Iona/Skotland og Island.


Hvert år arrangerer jeg en pilgrimsrejse til udlandet - i 2018 går turen til Bornholm og Irland.


På kurser arbejder grupperne med forskellig naturmeditationer og måder at nærme sig særlige  energifyldte landskaber (landskabstempler) på. Vi træner i at sanse stemninger, energier og  tilstedeværelsen af spirituelle strømninger på de steder, vi besøger. De energilinier (Leylines) vi følger i landskabet er en del af det større energinetværk, der har udstrækning over hele jorden.


Min inspiration til pilgrimskurserne er hentet fra mine egne pilgrimsrejser og fra mange års arbejde med Peter Dawkins, England. Har også deltaget i Marko Pogacniks pilgrimskurser/ture


"I mødet med alle mennesker bestræber jeg mig på, at have en åbenhjertighed. Hvor  der kan opstå et dynamisk rum af fortrolighed i mellem os.


Når der er tryghed kan det uforudsigelige opstå således, at måske allerede tilegnet viden, kan få en plads på en ny og mere sand og udtryksfuld måde for personen."