ISLAND

ISLAND 


Det kraftfulde land:

Island regnes for Europas Krone-chakra.

Det er et land, hvor alle elementer (jord, vand, ild og luft) er stærkt repræsenteret, hvilket man mærker på krop, sjæl og ånd blot ved at opholde sig der. Endvidere findes der en mangfoldighed af den ’usynlige’ verdens beboere, - alfer, gnomer og andet småfolk. Det er så respekteret af islændingene, at planlagte veje ikke anlægges, hvis de vil kunne genere småfolket.


Rejsens forløb

Rejsen giver deltagerne mulighed for at opleve den meget rene og stærke energipåvirkning, og kosmiske stråling, der findes på Island. Denne påvirkning vil alt andet lige ikke kunne undgå at rense og forfine den enkeltes sensitivitet.


På Island besøges mange steder, hvorfra der udgår energilinier til andre af jordens kraftfulde steder. Det er vigtigt, at dagenes rytme bliver rolig. Derfor vil der på alle stederne være tid til fælles meditativ ind-tuning til stedet og en fælles ceremoni. Derefter gives tid til den individuelle refleksion og fordybelse.